Beweging en ontspanning

Geannuleerd

Vandaag, woensdag 18 maart, zou in Rotterdam de themamiddag ´Beweging en ontspanning in de klas´ plaatsvinden. Een van de vele activiteiten die mijn collega en ik organiseren voor de 19 basisscholen in Rotterdam vanuit het project ´IJzer smeed je als het koud is´. Een wijkproject met als gezamenlijk doel het verminderen van gedragsproblemen, of liever het verbeteren van welbevinden (van alle betrokkenen).

Inspireren

Net als bijna alles in deze tijd, is ook dit evenement geannuleerd. De middag zou bestaan uit verschillende workshops allemaal met als doel om leerkrachten te inspireren meer te gaan werken aan ontspanning en beweging in de klas. Zoals bijvoorbeeld een workshop mindfulness, kinderyoga, kindertekeningen en bewegend leren. Voor ieder wat wils, zodat de kans zo groot mogelijk zou zijn dat elke leerkracht er iets uit zou halen, wat direct de volgende dag in de klas ingezet kon worden.

Lockdown

Sinds dit weekend ligt in één klap het totale sociale verkeer plat. Alle kinderen zijn verplicht thuis. Ook mijn kinderen van 12 en 9 zijn thuis. Direct schoten er allerlei ideeën door mijn hoofd, hoe ik de dagen in wilde vullen samen met de kinderen. Aansluitend bij de behoeften van de kinderen en die van mij. Ik wilde er een tool voor maken, om dit ook met andere ouders te delen. Echter zag ik binnen no-time al vele mooie voorbeelden hiervan, gemaakt door collega’s. Dat kwam eigenlijk wel goed uit, want van werken kwam de eerste twee dagen niet zoveel. Mijn familie was namelijk flink van de kaart☹. Mijn gezin én mijn innerlijke familie.

Innerlijke familie op de kaart

Als coach werk ik met het model van de innerlijke familie. Met behulp van Playmobile-poppetjes maak ik inzichtelijk hoe wij als mens in elkaar zitten en wat we nodig hebben. Ieder mens heeft een innerlijk jongetje. Dat staat voor onder andere wilskracht, vrijheid, spelen, plezier en bewegen. Dit model is niet genderneutraal, maar juist gebaseerd op de archetypes. Denk aan een jongetje dat in bomen klimt, plezier maakt en zich niet druk maakt over tijd, eten of andere mensen. Zijn zusje, het innerlijke meisje, daarentegen is juist erg begaan met anderen. Zij is bijvoorbeeld van de verbinding, de harmonie en van het voelen. Als mens kun je deze eigenschappen in meerdere of in mindere mate hebben. De één heeft meer behoefte aan vrijheid en bewegen, dan anderen. Sommige mensen voelen meer en hebben meer behoefte aan verbinding en harmonie dan andere mensen.

Van de kaart

Dit jongetje en meisje staan voor je karakter en zijn aanwezig vanaf je geboorte. Vanuit de rolmodellen in je omgeving ontwikkel je steeds meer ook de innerlijke man en vrouw. Waarbij de man staat voor het denken en de daadkracht, de regels en de structuur. De vrouw staat voor de intuïtie, een soort oermoeder die weet wat goed is voor haar innerlijke kinderen en echte kinderen. Bij een heftige verandering als deze, als gevolg van het Corona-virus gebeurt er iets in de innerlijke familie van ieder mens. Het meisje raakt gespannen, ze voelt de onrust en de onzekerheid, niets is meer zoals het was. Het jongetje wordt deels in zijn vrijheid beteugelt, mag niet meer sporten, niet meer met vrienden op stap. Aan de andere kant hoeft hij ook niet naar school, wat voor sommige jongetjes erg fijn is. De innerlijke man is alle controle en structuur kwijt en kan doorschieten naar macht om alles in het gareel te houden. En de innerlijke vrouw, tja, ook zij heeft even tijd nodig om van de schrik te bekomen en te ontdekken wat goed is voor haarzelf en voor iedereen.

In de praktijk

De afgelopen drie dagen betekende dit voor mijn innerlijke familie en mijn gezin, dat er heel veel spanning zat bij het innerlijke meisje. De innerlijke vrouw zag wel kansen voor een fijne dagindeling. De man pakte dit op, door een streng regime uit te zetten. Het jongetje haakte af en vond er op die manier geen bal meer aan… Gelukkig keerde ook de rust weer wat terug. De vrouw zorgde goed voor de meisjes en voor de jongetjes. Veel naar buiten, lekker bewegen, lezen,  verstoppertje spelen en veel rustmomenten zorgde dat de familie en het gezin weer tot rust kwamen.

Wat is er nodig?

Het is belangrijk als mens om goed voor je (innerlijke) kinderen te zorgen. Wanneer het goed gaat met de kinderen, gaat het goed met de hele familie. Als het meisje te gespannen is of het jongetje te weinig uitdaging of beweging krijgt, merken we dat direct. De schaduwkanten komen dan naar voren. Het meisje wordt onzeker of gaat zeuren of huilen. Het jongetje wordt dwars en opstandig of haakt helemaal af. Dit is precies de reden waarom wij voor die 19 scholen de middag over bewegen en ontspanning in de klas organiseerden. Wanneer kinderen voldoende bewegen en ontspannen zijn, zitten zij lekkerder in hun vel, komen zij makkelijker tot leren en laten minder probleemgedrag zien.

Major shift

Om me heen merk ik dat veel ouders zoekende zijn naar deze balans. Voor de kinderen, maar ook voor zichzelf. Je kunt je voorstellen dat dit voor leerkrachten in een klas met 30 kinderen nog een grotere uitdaging is. Het schoolsysteem zoals we dat nu kennen, nog stammend uit de tijd van de industriële revolutie, draagt daar ook niet echt aan bij. Veel leerkrachten willen wel anders, maar weten niet hoe. Hun innerlijke vrouw vertelt hen wat het beste is voor de kinderen. Maar uit angst om de controle los te laten, schiet de innerlijke man naar voren die alle touwtjes stevig in handen houdt.

Alles is ergens goed voor

Mijn overtuiging is dat toeval niet bestaat en dat dingen niet voor niks gebeuren. Ook deze pandemie is ergens goed voor. Kijk als eerste maar eens naar het effect op de aarde. Smoq verdwijnt, de luchtkwaliteit verbetert binnen no-time, terwijl we hier anders jaren over gedaan hadden. Natuurlijk is dit effect niet blijvend, maar het zal echt (positieve) gevolgen hebben. Net zoals ik verwacht dat dit sluiten van de scholen ook mogelijkheden biedt. Dat echt blijkt dat kinderen op andere manieren ook heel veel leren. Dat hun ontwikkeling niet stilstaat als ze thuis zitten. De weerzin tegen het huidige onderwijssysteem bestaat al veel langer. Er komen steeds meer initiatieven om het anders te doen. Laten we dus fijn van deze crisis gebruik maken om beter aan te sluiten op de behoeften van de kinderen en van ons als volwassenen.

Behoefte jongetje en meisje

En die bijeenkomst over beweging en ontspanning? Die verplaatsen we uiteraard! In de tussentijd nodig ik iedereen uit om naar hun eigen jongetje en meisje te kijken. Wat heeft jouw meisje nu nodig om te kunnen ontspannen? En waar krijgt jouw jongetje energie van? Op die manier leert iedereen goed voor zichzelf zorgen en blijft onze innerlijke familie in balans in deze roerige tijd!

DEEL DIT BERICHT

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Geef een reactie

Meer blogs....