Icoon interessante websites

Interessante websites

De onderstaande websites kan ik je van harte aanbevelen.

Hooggevoelig sterke wil

Een community speciaal voor ouders én professionals.

In deze community is het voor ouders makkelijk om op een centraal punt informatie en specialisten te vinden op het HG&SW-gebied. De professionals laten zich voeden en inspireren door andere professionals. Op deze manier leren we van en aan elkaar. Met als doel om gezamenlijk ouders het beste te ondersteunen in de zorg aan hun kinderen.

Naar de site

SOS Kinderen en emoties

SOS Kinderen en emoties leert ouders, opvoeders en professionals omgaan met én reageren op emoties van kinderen. Als wij als volwassenen verder kijken dan het (vaak ongewenste) gedrag van een kind, zien we wat de onderliggende emotie wil vertellen. Door een kind te helpen deze emotie op een meer gewenste manier te uiten kan het zich ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene vol zelfvertrouwen.

Naar de site

Gevoeligheid grootbrengen

Het is de missie van Janneke van Olphen om met haar enVie | Gevoeligheid Grootbrengen bij te dragen aan meer (h)erkenning van het hooggevoelige kind en, in het bijzonder, het hooggevoelige & Strong-Willed kind (het hooggevoelige kind met een sterke wil).

Naar de site

Innerlijke familie

De Innerlijke Familie biedt een gemeenschappelijke taal en metafoor om lastige onderwerpen samen te bespreken en oplossingen te zien.
Ben je coach, (hr)adviseur of manager, therapeut of trainer? Met welke doelgroep je ook werkt, als professional zie je door de bril van de Innerlijke Familie snel wat er speelt bij anderen en hoe je dit kunt benaderen. Zij zijn er voor jou om met hun gedachtengoed jouw werk te ondersteunen.

Naar de site

Floor van Lier

Floor van Lier leert andere ouders, en in het bijzonder vaak moeders, om hoogsensitiviteit bij kinderen te herkennen én erkennen. Als kinderen leren omgaan met alles wat ze zo intens horen, proeven, voelen, ruiken of zien, kunnen ze zich veel beter ontwikkelen en weer ontspannen. En heel eerlijk, hun moeders ook. Dat zorgt voor rust in het gezin.

Naar de site

GaveMensen

GaveMensen vertalen beschikbare wetenschappelijke kennis over hoogsensitiviteit naar de dagelijkse realiteit. Zo krijg jij inzicht in de factoren die ertoe leiden dat mensen HSP als kracht of last ervaren. Wat maakt dat je als professional in onderwijs, zorg of bedrijfsleven nog beter in kunt schatten onder welke omstandigheden HSP’ers kunnen floreren. Of waardoor jij als coach of (psycho-) therapeut nog beter kunt aansluiten bij wat nodig is voor jouw klant.

Naar de site