Icoon project

Project ‘IJzer smeed je als het koud is’

Negentien Rotterdamse basisscholen voor regulier en speciaal onderwijs willen samen werken aan het verminderen van gedragsproblemen bij hun leerlingen, of beter nog; willen werken aan het bevorderen van het welbevinden van alle leerlingen!

Samen met collega Irma Bergmans (De Verbindingsfirma) werk ik vanaf 1 maart 2018 anderhalve dag per week aan dit project.

We organiseren structureel bijeenkomsten voor de kartrekkers/kindercoaches van alle deelnemende scholen en inspiratiebijeenkomsten voor de betrokken leerkrachten van de groepen 3 en 4.

Daarnaast organiseren we een aantal algemene bijeenkomsten, rondom thema’s waar bij meerdere scholen behoefte aan is. Zo zijn we het project (en het schooljaar) officieel gestart met een inspirerende lezing van Dr. Kees van Overveld over sociaal emotioneel leren en groepsvorming. Ruim 160 deelnemers waren hierbij aanwezig.

Wat als we gedrag aanleren in plaats van op gedrag aanspreken?

Doelen van het project:

Iedere school;

  • Een kartrekker/kindercoach
  • Volginstrument sociaal emotionele ontwikkeling
  • Structureel aanbod sociaal emotioneel leren
  • Visie op time-out
  • Dekkend intern netwerk
  • Dekkend extern netwerk
Samen met Kees van Overveld en Irma Bergmans