Icoon project

Project ‘IJzer smeed je als het koud is’

Twintig Rotterdamse basisscholen voor regulier en speciaal onderwijs en samenwerkingsverband PPO willen samen werken aan het verminderen van gedragsproblemen bij hun leerlingen, of beter nog; willen werken aan het bevorderen van het welbevinden van alle leerlingen!

Structureel organiseren wij bijeenkomsten voor de kartrekkers/kindercoaches en de intern begeleiders van alle deelnemende scholen. Daarnaast organiseren we jaarlijks een aantal algemene bijeenkomsten, rondom thema’s waar bij meerdere scholen behoefte aan is. Het project is officieel gestart met een inspirerende lezing van Dr. Kees van Overveld over sociaal emotioneel leren en groepsvorming. Hans Kaldenbach, Eveline Ruitenberg, Mark Mieras, Griet Severeyns zijn enkele van de sprekers die volgden. Daarnaast zijn er workshopmiddagen rondom Beweging en Ontspanning, Executieve Functies en Spelend Leren en is er veel aandacht voor Traumasensitief Onderwijs geweest.

Samen met collega Irma Bergmans van De Verbindingsfirma werk ik vanaf 1 maart 2018 anderhalve dag per week aan dit project.

Doelen van het project:

1. Anders kijken naar gedrag.

2. Actief gebruiken, borgen en leven van SEL-methode (inclusief fasen groepsvorming).

3. Preventief handelen; actief gebruiken en borgen van een zorgstructuur/overzicht.

4. Prettig werkende communicatie; kind-ouder-, en collegiale gesprekken.

5. Breinvriendelijk leren; meer beweging en ontspanning in de school.

Wat als we gedrag aanleren in plaats van op gedrag aanspreken?